Ngày 01/4/2013 Chi bộ trường THPT Nguyễn Trãi đã sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngay 14/5/2012 của Bộ Chính trị về việc "tiếp tục thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Chi bộ đã tuyên dương và thưởng cho 03 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đó là: Nguyễn Văn Mạnh, Vũ Văn Hợp, Xuân Minh Quyên

      

BÀI THAM LUẬN TẠI HỘI NGHỊ  SƠ KẾT 2 NĂM THỰC HIỆN CHỈ THỊ 03 CT/TW                                               NGÀY 14/5/2011 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ

                                                                 

                                                                   Trần Phương Thảo Phó bí thư chi bộ

                                                                                                   trường THPT Nguyễn Trãi

             

Được sự nhất trí của BTC Hội nghị tôi xin thay mặt Trường THPT Nguyễn Trãi phát biểu tham luận việc thực hiện chỉ thị 03 ngày 14/5/2011 của Bộ chính trị về” Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ Chí Minh”.


             Trước tiên tôi hoàn toàn nhất trí với bản báo cáo sơ kết 2 năm thực hiện chỉ thị 03 ngày 14/5/2011 của Bộ chính trị về” Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ Chí Minh” của đ/c Hoàng Thị Tám UVBTV- Trưởng Ban tuyên giáo H.U Lương Sơn

              Kính thưa hội nghị.

   

           Dưới sự chỉ đạo của  huyện ủy Lương Sơn, Bước sang năm thứ 2 thực hiện chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ chính trị “ Về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ Chí Minh”, chi bộ Trường THPT Nguyễn Trãi cùng toàn thể các cán bộ, đảng viên, giáo viên của nhà trường đã nghiêm túc  thực hiện chỉ thị bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Ban chỉ đạo cuộc vận động đã chỉ đạo các hoạt động như sau:

1.Chi ủy chi bộ, Ban giám hiệu thường xuyên gắn việc thực hiện các nhiệm vụ của Cuộc vận động với các chương trình, kế hoạch của nhà trường; luôn tạo điều kiện thuận lợi để cuộc vận động được triển khai sâu rộng trong toàn cơ quan, đoàn thể và các em học sinh. Cùng với việc xây dựng kế hoạch thực hiện cuộc vận động, chính quyền, các tổ chức đoàn thể Công đoàn, Đoàn TN, Chữ thập đỏ đã đăng ký nhiều phong trào thi đua với nội dung thiết thực gắn với nhiệm vụ chính trị của nhà trường như: phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực; Cuộc vận động “Mỗi Thầy giáo, cô giáo là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo. Đoàn TN với cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam Học tập và làm theo lời Bác”

2. Việc xây dưng quy chuẩn đạo đức và bản đăng ký rèn luyện của cá nhân hàng năm được bổ sung các nội dung đăng ký rèn luyện của tập thể, cá nhân theo các chủ đề được học tập. Những nội dung trên là căn cứ để chi bộ, chính quyền, đoàn thể, cán bộ, đảng viên xác định rõ nhiệm vụ, mục tiêu phải phấn đấu rèn luyện, quyết tâm học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác, đồng thời để tạo sự chuyển biến với những cách làm cụ thể, thiết thực trong khâu làm theonêu gương. Thực hiện nội dung này đã giúp cho mỗi cá nhân xác định được cách làm cụ thể về việc“ làm theo” các đức tính của Bác đã làm cho Cuộc vận động thật sự có ý nghĩa.

Ví dụ như: Tiết kiệm điện, tiết kiệm nước, tiết kiệm thời gian, tiết kiệm văn phòng phẩm,  GV và HS ra vào lớp đúng giờ, tác phong học tập và sinh hoạt nhanh nhẹn, khoa học, Đổi mới PPDH, đổi mới kiểm tra đánh giá để nâng cao chất lượng chuyên môn, tăng cường rèn luyện kĩ năng sống, nâng cao giá trị sống, ăn mặc trang phục giản dị phù hợp công việc và điều kiện kinh tế của mỗi người, quan hệ với đồng ngiệp với HS với nhân dân thân thiện và đúng mực…..

3. Chi bộ đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề về Học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ Chí Minh”. Hàng tháng khi sinh hoạt chi bộ đều có kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện cuộc vận động của cán bộ Đảng viên trong chi bộ.

4. 10 nội dung “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ Chí Minh” của nhà trường gắn với các phong trào giảng dạy, học tập và những quy định của Ngành như: thực hiện quy chế dân chủ, luật phòng chống tham nhũng, luật khiếu nại tố cáo…

5. Khi triển khai kiểm điểm theo NQ TW 4 Ban chi ủy và các đảng viên trong chi bộ đều gắn việc kiểm điểm với việc thực hiện“Học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ Chí Minh”

6. Trong bản kiểm điểm cuối năm và bình xét các danh hiệu thi đua đều gắn với việc thực hiện“Học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ Chí Minh” của cá cá nhân và tập thể

Với những việc làm đó, việc học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã tạo nên những chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên, giáo viên. Năm học 2011- 2012 nhà trường xếp thứ 7/37 các trường THPT trong tỉnh, kết nạp được 03 đảng viên mới. Năm học 2012- 2013 tỉ lệ GVG cấp Tỉnh, HSG cấp Tỉnh tăng hơn so với các năm học trước, kết nạp được 02 đảng viên mới. Tinh thần, thái độ phục vụ các em học sinh, phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, đảng viên, giáo viên ngày một tốt hơn; hiệu quả công việc dạy và học ngày càng được nâng cao góp phần quan trọng vào việc hoàn thành các chỉ tiêu của năm học cũng như giữ vững được niềm tin đối với Đảng, với nhân dân các dân tộc huyện Lương Sơn về một ngôi trường ngày càng vững bước đi lên. 

Bên cạnh những thành tích trên việc thực hiện chỉ thị 03 của nhà Trường còn có hạn chế là: Một vài cán bộ, đảng viên còn biểu hiện đơn giản, xuôi chiều trong nhận thức và hành động thực hiện Cuộc vận động; vẫn còn một số đảng viên khi kiểm điểm, liên hệ và đề ra phương hướng còn chung chung, chưa cụ thể, chưa sâu sắc, thậm chí có một số ít đảng viên còn né tránh những yếu kém của bản thân, chưa dám nhìn thẳng vào những yếu kém của mình, chưa tỏ rõ quyết tâm khắc phục; tính tự giác, tích cực nêu gương về trách nhiệm, đạo đức, lối sống trước tổ chức Đảng, trước quần chúng nhân dân chưa thể hiện rõ nét, chưa thường xuyên

            Kính thưa Hội nghị

     

   Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã từng nói: “Có rất nhiều điều cần học, nên học, phải học, bởi Bác Hồ là tấm gương sáng về mọi mặt. Cả cuộc đời Bác là biểu tượng cao đẹp về ý chí cách mạng kiên cường, tinh thần độc lập tự chủ, lòng yêu nước thương dân tha thiết, trí tuệ anh minh, mẫn tiệp, có tầm nhìn xa, rộng, sâu sắc, có đạo đức cách mạng cần kiệm, liêm chính, chí công, vô tư, có tác phong, phong cách khiêm tốn, giản dị, có tấm lòng nhân hậu, tình cảm chan chứa yêu thương con người, là một mẫu mực tuyệt vời về cách sống, cách nghĩ, cách viết, cách nói, cách làm việc. 

Học Bác là học về đạo đức cách mạng trong sáng, cần kiệm, liêm chính, chí công, vô tư, về tư cách người cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân - kẻ thù ở trong lòng, đấu tranh với cái ác, nâng cái thiện lên…Học Bác là học phong cách, lối sống giản dị, khiêm tốn, thanh bạch, gần dân, không quan liêu, quan cách từ ăn, mặc, ở, đi lại, làm việc,... rất cụ thể, rõ ràng, sâu sắc, mỗi người hãy thấm vào máu mình để thực hiện…”

      Để Chỉ thị 03-CT/TW ngày càng lan tỏa, đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả hơn, thiết nghĩ mỗi cán bộ, đảng viên chúng ta phải thường xuyên học tập, nâng cao trình độ, đặt lợi ích tập thể, lợi ích của Đảng, nhân dân lên trên lợi ích cá nhân. Đặc biệt phải thường xuyên quán triệt, học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ, làm sao để tư tưởng của Người trở thành nếp sống sinh hoạt hàng ngày của mỗi cán bộ, đảng viên và xem việc học tập đó  là một biện pháp quan trọng để khắc phục những khuyết điểm về đạo đức, lối sống, giữ vững nìềm tin của nhân dân đối với Đảng. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để mỗi người tốt hơn, trong sáng hơn, để Đảng ta mãi mãi vững mạnh, để dân tộc ta mãi mãi trường tồn. Có như vậy, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh  mới hiện thực hóa được trong đời sống xã hội và mang lại hiệu quả cao.

Kính thưa Hội nghị.

Trên đây là bản tham luận của Trường THPT Nguyễn Trãi về việc 2 năm thực hiện chỉ thị 03 ngày 14/5/2011 của Bộ chính trị về ” Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Rất mong được sự góp ý của các đại biểu để đơn vị chúng tôi thực hiện chỉ thị được tốt hơn.

    

 

 

 

 


Trường THPT Nguyễn Trãi
01/04/2013